fbpx

parama mažoms saulės elektrinėms

parama mažos galios saulės elektrinėms

Norime informuoti, kad iki 2021 metų sausio 11 galite teikti paraiškas paramai gauti mažo galingumo saulės elektrinės įrengimui. Paraiškas gali teikti: atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos; labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, išskyrus pramonės įmones; ūkininkai.

45 %

Toks yra maksimalus paramos dydis 1kW.

446 Eur

Maksimali paramos suma už 1kW saulės elektrinės galią.

5 - 6 METAI

Vidutiniškai saulės elektrinės atsiperka per 5-6 metų laikotarpį, gavus paramą.

IŠSAMIAU APIE PARAMĄ

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

 1. savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, administracijos patvirtinimas.
 2. elektros tinklų operatoriaus išduotos elektrinės išankstinės prijungimo prie energetikos tinklų sąlygos;
 3. leidimas plėtoti elektros energijos pajėgumus;
 4. projektą vykdančios įmonės nuostatų kopijos. Jei paraišką teikia ūkininkas, jis pateikia ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją;
 5. pareiškėjo patvirtinimą, kad ne likviduojama, ne bankrutuoja, įvykdyti mokestiniai įsipareigojimai, pateikta teisinga informacija, nėra teismo sprendimo, nėra pasinaudojęs kitomis paramomis.
 6. jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus, pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą;
 7. Prašymas avansui jei planuojama, kad toks bus reikalingas;
 8. nekilnojamojo turto nuosavybę ar jo valdymą kitais teisėtais pagrindais įrodantys dokumentai;

 

Tinkamos išlaidos

 1. po kvietimo paskelbimo įsigyta nauja, nenaudota įranga (elektrinė, įskaitant elektrinės bokštą bei pamatus, kai statoma vėjo energiją naudojanti elektrinė);
 1. elektrinės įrengimas (rangos darbai, įskaitant laikančiųjų ir tvirtinimo konstrukcijų įsigijimas, kai įrengiama saulės elektrinė);
 2. išlaidos, patirtos atliekant galutinį projekto išlaidų auditą;
 3. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti).

 

Plačiau skaitykite APVA tinklalapyje.

turite klausimų?
susisiekime

el. paštu info@ekoversa.lt arba tel. +370 699 59696